Súťaž "Moja cesta životom"

 

Riaditeľka CPPPaP v Čadci vyhlásila 3. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému budúceho povolania s názvom „Moja cesta životom“. Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho formou textu, kresby alebo fotografie. Posilnia tým povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do povedomia žiakov už v nižších ročníkoch. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania.

 

1. Podmienky súťaže:
- forma: text / kresba / fotografia (limit na každú formu max. 1 A4)
- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 6., 7., 8., 9. ročníka ZŠ
- každá zúčastnená škola môže poslať do súťaže najviac 4 práce, po jednej z každej kategórie 6., 7., 8., 9. ročníka, v rozsahu maximálne 1 A4
- súťažná práca musí obsahovať: meno a ročník žiaka, názov ZŠ a súhlas rodiča so zverejnením.


2. Priebeh súťaže:
Súťaží sa v štyroch kategóriách, v ktorých budú práce za účasti médií ocenené
I. kategória: žiaci 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. roč. ZŠ
III. kategória: žiaci 8. roč. ZŠ
IV. kategória: žiaci 9. roč. ZŠ

 

Uzávierka súťaže je 10.04.2015 Práce je potrebné zaslať poštou na adresu: CPPPaP v Čadci Kukučínova 162, 022 01 Čadca (kontakt pre poskytovanie informácií: Mgr. J. Gazdíková, tel.č.: 041/ 433 41 81)

 

3. Vyhodnotenie súťaže
Dátum vyhodnotenia súťaže upresníme. Súťažné práce posúdi odborná porota. (Práce budeme hodnotiť po obsahovej stránke, pravopisné chyby, dodržanie štýlu a pod. nebudú predmetom hodnotenia.)

 

Návratka na stiahnutie 

________________________________________

 

Ocenenie od Ministra školstva SR

Riaditeľka CPPPaP Čadca PhDr. Alena Hrašková, MPH ocenená ministrom školstva Jurajom Draxlerom - link

 

alt

 

ocenenie ministra032

 

 

 

________________________________________

 

 

CPPPaP sa zapojilo do Národného projektu

 

CPPPaP v Čadci sa zapojilo do národného projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - link 

Model Kariérového poradenstva CAMIP - je uvádzaný  ako príklad dobrej praxe na portáli KOMPOSYTU - link

________________________________________

 

Vyhodnotenie súťaže "Moje budúce povolanie"

CPPPaP v Čadci za účasti Ing. Vladimíra Macáška ocenilo súťažiacich  2. ročníka súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ „Čím chcem byť v budúcnosti“. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v utorok 29. apríla 2014 o 10.00 hod. v  priestoroch CPPPaP v Čadci.

 

Ocenené práce:

6.ročník:

Radoslava Šperková – ZŠ Horný Kelčov
V.Čagalová – ZŠ Podvysoká
M.Chrenšť- ZŠ Staškov
Milan Zeman – ZŠ Makov

 

7.ročník:

Tatiana Grochalová – ZŠ Staškov
Monika Kasáková – ZŠ Klokočov
L. Prachniarová – ZŠ Žarec
Alexandra Wajnert – ZŠ Rázusova

 

8. ročník:

Lucia Macáková – ZŠ Zborov nad Bystricou
Terézia Ďurkáčová – ZŠ Korňa
Benjamín Čagala – ZŠ Klokočov
D. Grigová – ZŠ Vychylovka

 

9. ročník:

Denis Nevidzan – ZŠ Vysoká nad Kysucou
Alica Klieštiková – ZŠ Komenského
Aneta Linetová – ZŠ Zákopčie
Michal Rebroš – ZŠ Žarec
A. Ivaničová – ZŠ Svrčinovec

 

Zo stredných škôl:

Peter Haladej -  SOŠDaS KNK

Helena Rudinská - Gymnázium Turzovka

Petra Nekorancová - SOŠOaS Čadca

Víťazi súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

  

 

Regionálna burza práce a informácií pre mladých

 11. novembra 2014 v Dome  kultúry v Čadci

alt 

_______________________________________

 

Novinky zo stredných škôl

Obchodná akadémia D.M.J. Čadca pdf Deň otvorených dverí

________________________________________

 

Testovanie študijných predpokladov

20. 10. 2014 - 7. 11. 2014 bude prebiehať bezplatné testovanie študijných predpokladov pre žiakov stredných škôl, ktoré sa používa na vstup na české VŠ. Všetky potrebné informácie ako sa do testovania zapojiť nájdete v prílohách.

 

pdfInformácie o testovaní       docxList pre VP            pdfPozvánka na veľtrh

________________________________________

 


Stránka 3 z 9