Dni otvorených dverí na SŠ

SOŠ DaS Krásno nad Kysucou: DOD budú realizovať formou týždňa otvorených dverí – spojené s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na trhu práce v stavebníckom a drevárskom odvetví

SOŠ technická Čadca: neorganizuje DOD – záujemcovia o štúdium sa môžu pozrieť do priestorov školy skupinovo v sprievode pedagóga, jednotlivo s rodičom – treba nahlásiť exkurziu aspoň deň vopred na tel. č. 041/ 432 76 49 

SOŠ OaS Čadca: DOD v decembri spojený s výstavou "Vianočné stoly" v Dome kultúry Čadca, je možné v ten deň urobiť aj prehliadku školy

Gymnázium Čadca:

bilingválne štúdium: 21. 11. 2014 od 9:00

4 - ročné štúdium: 9.2.2015 od 9:00

8 - ročné štúdium: 9.2.2015 od 15:00

Gymnázium Turzovka: 9.12.2013 od 8.00

Obchodná akadémia D.M.J. Čadca: 10. 12. 2014 od 8.30 - 14.00

PASA Čadca, SZŠ Sv. Františka z Assisi: DOD budú zverejnené na stránke SŠ 

________________________________________

 

Webové stránky SŠ na Kysuciach

Gymnázium Čadca - www.gymcadca.eu

Gymnázium Turzovka - gturzovka.edupage.org

Gymnázium KNM - www.gymknm.sk

Obchodná akadémia DMJ Čadca - www.oadmj.sk

SOŠ obchodu a služieb, Čadca - www.sosca.sk

SOŠ zdravotnícka Čadca - www.szsfaca.edupage.org

Pedagogická a sociálna akadémia Čadca - www.pasaca.edupage.org

SOŠ technická Čadca - www.sostca.sk

SOŠ drevárska a stavebná Krásno n. Kysucou – www.sosdskrasno.sk

Spojená škola KNM - www.spsknm.sk

SOŠ strojnícka KNM - www.souknm.sk

________________________________________

 

Dni voľby povolania 2014

CPPPaP v Čadci už 9. rok realizuje Dni voľby povolania na základných školách okresu Čadca. Počas tejto akcie odborní zamestnanci CPPPaP v Čadci poskytujú konzultácie a poradenstvo žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom priamo na školách. Cieľom je pomôcť žiakom správne si vybrať svoje budúce povolanie. Harmonogram akcie nájdete tu

________________________________________

 

JOB EXPO 2014

alt

V dňoch 29. – 30. 04. 2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š.p. v Nitre sa uskutoční už 4. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2014. Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2014 v spojení so 16. ročníkom medzinárodnej burzy práce – European Job Days 2014. CPPPaP v Čadci bude jedným z vystavovateľov. Viac na www.jobexpo.sk.

________________________________________

 

Profilové predmety na prijímacie skúšky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje profilové predmety na  prijímacie skúšky na stredné školy pre  školský rok 2014/2015.

 

pdfProfilové_predmety.pdf

 

________________________________________

 

CPPPaP Čadca vyhlásilo súťaž „Čím chcem byť v budúcnosti" pre žiakov ZŠ

CPPPaP Čadca vyhlásilo pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia a Týždňa celoživotného poradenstva s podporou Euroguidance centra 2. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému: „Čím chcem byť v budúcnosti." Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho, posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do povedomia žiakov už v nižších ročníkoch. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania.

viac o súťaži

________________________________________

 


Stránka 4 z 9