Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, MPH ocenila výchovných poradcov

Riaditeľka CPPPaP v Čadci  PhDr. Alena Hrašková, MPH odovzdala na porade výchovných poradcov 16. februára 2016 na SOŠDaS v Krásne nad Kysucou štyrom výchovným poradkyniam ďakovný list,  za ich profesionálny prístup pri realizovaní Národného projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

 

Ocenené výchovné poradkyne:

Ing. Jozefína Huntošová - ZŠ M. R. Štefánika Čadca

Ing. Eva Vaclavíková - ZŠ Komenského Čadca  

Ing. Monika Kasáková - ZŠ Klokočov

Mgr. Anna Straková - ZŠ M. Mravca Raková (nebola prítomná)

 

 

Ocenené výchovné poradkyne

________________________________________

 

Burza práce a informácií

Dňa 20. 10. 2015 sa koná Burza práce a informácií v Dome kultúry v Čadci.

 

 

Burza

 

Dni voľby povolania 2015

CPPPaP v Čadci už 10. rok realizuje Dni voľby povolania na základných školách okresu Čadca. Počas tejto akcie odborní zamestnanci CPPPaP v Čadci poskytujú konzultácie a poradenstvo žiakom končiacich ročníkov a ich rodičom priamo na školách. Cieľom je pomôcť žiakom správne si vybrať svoje budúce povolanie. Harmonogram akcie nájdete tu.

________________________________________

 

CPPPaP v Čadci sa zapojilo do súťaže NCKP 2015

CPPPaP v Čadci sa aj tento rok zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015  vyhlásenej Centrom Euroguidance. Tento rok sme sa prihlásili s príspevkom "Moja cesta životom - Moje budúce povolanie"

________________________________________

 

Národná cena kariérového poradenstva 2015

Centrum Euroguidance, SAAIC, vyhlásilo súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2015. Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť služby a aktivity z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Najlepšie príspevky budú po posúdení odbornou porotou ocenené. Prihlášku, leták a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž. Termín ukončenia podávania prihlášok je 30. jún 2015.

________________________________________

 

Vyhodnotenie súťaže "Moja cesta životom"

Do súťaže  "Moja cesta životom", ktorú vyhlásila riaditeľka CPPPaP Čadca v marci tohto roku  sa prihlásilo 15 škôl z okresu Čadca. Celkovo odborná porota hodnotila 51 prác formou textu, kresby a fotografie. Odborná porota po dôkladnom zvážení  vybrala 18 najlepších prác. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18. júna 2015 v priestoroch Mestského úradu v Čadci. Súťaž „Moja cesta životom“ umožnila žiakom hlbšie sa zamyslieť nad potrebou voľby budúceho povolania, umožnila žiakom, aby boli prístupní sebareflexií, pátrali po vlastných vnútorných zdrojoch, záujmoch a informáciách, ktoré o sebe v súvislosti s problematikou povolaní vedia. Naratívne vyjadrenie im umožnilo vnímať seba v kontexte životnej cesty, čím sa priblížilo k tým najvnútornejším hodnotám, ktoré sú pre nich dôležité pri výbere povolania.

 

Zoznam ocenených:

 

6 ročník
1.miesto Dodeková Nikola – ZŠ Klokočov - ocenená práca
2. miesto Hudec Lukáš – ZŠ Podzávoz - ocenená práca
3. miesto Čanecký Dávid – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca

 

7. ročník

1. miesto Privarčáková Simona – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
2. miesto Prda Matej – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Petreková Agáta – ZŠ Nová Bystrica - Vychylovka - ocenená práca

 

8. ročník
1. miesto Orechovská Michaela – ZŠ J. A. Komenského Čadca - ocenená práca 
2. miesto Glamošová Lucia – ZŠ Milana Mravca Raková - ocenená práca - ocenená práca
3. miesto Kasoniová Klaudia – ZŠ M. R. Štefánika Čadca - ocenená práca

 

9. ročník
1. miesto Čanigová Laura – ZŠ Makov - ocenená práca
2. miesto Šimek Martin – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Gregušová Mária – ZŠ E. A. Cernana Vyšný Kelčov - ocenená práca

 

Vyznamenania:

Šurinová Emma – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
Potočár Patrik – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca
Mravcová Natália – ZŠ Zákopčie - ocenená práca
Tomašiková Monika - ZŠ Korňa Ústredie - ocenená práca
Šimčisková Natália - ZŠ Svrčinovec - ocenená práca
Macašková Tamara – ZŠ Podvysoká - ocenená práca

 

Víťazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

 


Stránka 2 z 9