Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci (CPPPaP) spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, pod záštitou prednostu OÚ Žilina a primátora mesta Čadca, spolu so strednými školami a zamestnávateľmi organizuje už 19. ročník prezentáciu študijných možností a prezentáciu zamestnávateľov a taktiež pracovných príležitostí pod názvom EXPO KARIÉRA ČADCA 2019. Uskutoční sa 12. februára v Dome kultúry v Čadci v čase od 8. do 15. hodiny.

V jednotlivých stánkoch je možnosť informovať sa o novinkách a možnostiach štúdia na stredných školách, nových študijných odboroch, spoznať vedenie škôl a aj budúcich spolužiakov, nadviazať kontakt s významnými zamestnávateľmi, zoznámiť sa s tohtoročnými novinkami firiem a zároveň sa uchádzať o pracovné príležitosti.

V priebehu slávnostného programu bude udelených niekoľko ocenení:

 • Čestná CENA CAMIP – za rozvoj kariérneho poradenstva v Čadci
 • Cena publika o najkrajší stánok
 • Cena Kariérnej triednej olympiády

Okrem samotnej prehliadky bude prebiehať sprievodný program Mobilného kariérneho centra CPPPaP v Čadci ako je zaujímavý interaktívny workshop pre študentov SŠ Ako uspieť na pracovnom pohovore, či si dať v cukrárni Miami Kávu s kariérnym poradcom na poradiť sa o svojom kariérnom smerovaní, smerovaní vášho dieťaťa, či výbere školy.

V stánku CPPPaP v Čadci zistíte informácie o poradí žiaka na SŠ na celom Slovensku, aktuálne údaje o počte žiakov na jednotlivé SŠ a plánoch prijatia žiakov na SŠ, servis profesijných informácií, poradenstvo pri výbere školy, informácie o Čadčianskom modeli interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP.

V stánku UPSVaR v Čadci vám poskytnú informácie o aktuálnej situácii na trhu práce, o miere evidovanej nezamestnanosti, o aktuálnych voľných pracovných miestach v regióne, informácie o nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce a aktuálnych národných projektoch, informačné a poradenské služby pre voľbu povolania – odborné rady o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Podujatie je určené širokej verejnosti, žiakom ZŠ, študentom SŠ, rodičom, uchádzačom o zamestnanie.

Vstup je voľný.

poz cpppap 1 

Je určená pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a je súčasťou aktivity Mobilného kariérneho centra CPPPaP v Čadci. Pre deviatakov je v tomto období aktuálnou témou výber strednej školy. Ide o neľahkú voľbu, ktorú by mali starostlivo zvážiť. Práve v tom im môže pomôcť nasmerovanie pozornosti na webové stránky či už stredných škôl , firiem, či inštitúcií, s ktorými sa strenú aj na EXPO KARIÉRA ČADCA a získanie informácií, ktoré im môžu pomôcť pri tejto pre nich významnej voľbe ďalšieho smerovania.

Výhra:
Zo všetkých správnych odpovedí vylosujeme jednu triedu, ktorá vyhrá PIZZU NA DESIATU. Vyhlásenie výsledkov bude prebiehať počas programu výstavy EXPO KARIÉRA ČADCA. Výherná trieda bude včas informovaná. Informácie o výhercoch súťaže nájdete aj na našom webe www.camip.sk pod sekciou EXPO ČADCA.

Tešíme sa na Vás
Team CPPPaP Čadca

Vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorej hlavným cieľom je odmeniť, oceniť, vyzdvihnúť naše školy, riaditeľov, našich výchovných poradcov a pedagógov za ich osobné nasadenie pri formovaní ďalšieho osudu svojich žiakov a za aktivity so žiakmi v oblasti kariérneho poradenstva.

cena camip

 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
 • Stredná odborná škola technická Čadca
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca
 • Gymnázium Ľ. Štúra Turzovka
 • Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Čadca
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
 • Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín
 • Mobis Slovakia s. r. o.
 • Laboprofilak s. r. o.
 • Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zoznam vystavovateľov