Milí naši klienti, žiaci, rodičia a pedagógovia.

 V prípade, že ste sa nezúčastnili na premiére on-line podujatia Expo kariéra Čadca 2021, ktoré bolo odvysielané dňa 09.02.2021, môžete si ho pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

On-line Expo kariéra Čadca 2021

 

Chceli by sme zároveň poďakovať prezentujúcim stredným školám a všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe tohto podujatia:

 • Okresný úrad Žilina
 • Mesto Čadca
 • Riaditelia SŠ okresu Čadca a KNM
 • Výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ okresu Čadca
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, Bratislava
 • Euroguidance centrum, Bratislava
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Katolícka univerzita, Ružomberok
 • Career Spring, Bratislava
 • Kariérny kompas
 • Šimon Harvan - produkcia videa

Prezentujúce stredné školy:

 • Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
 • Gymnázium, Turzovka
 • Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
 • Stredná odborná škola technická, Čadca Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
 • Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

expo vzhliadnutia