Študijné / učebné odbory

Gymnaziálne štúdium:

 • vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov s rozšírenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov a informatiky, príprava na ďalšie štúdium na vysokej škole v:
 • 4-ročnom štúdiu
 • 8-ročnom štúdiu
 • bilingválnom štúdiu (anglický jazyk)

Čo po škole

 • vysokoškolské štúdium akéhokoľvek typu na Slovensku i v zahraničí, vysoká úspešnosť absolventov školy na farmaceutických, lekárskych a právnických fakultách, fakultách informatiky, architektúry a technických, prírodovedeckých, pedagogických vysokých škôl
 • absolventi všeobecno-vzdelávacej školy s vysokými jazykovými kompetenciami, informačnými a digitálnymi zručnosťami, širokým všeobecným prehľadom

Kritériá na prijatie

 • 4-ročné štúdium
  - bez prijímacích skúšok (ak žiaci 9. ročníka ZŠ v celoslovenskom testovaní dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%),
  - na základe konania prijímacích skúšok zo SJL a MAT s možnosťou využitia bodového bonusu podľa schválených kritérií budú uchádzači prijatí – viac informácií na www.gymcadca.eu
 • 8-ročné štúdium
  - uchádzači budú prijatí na základe konania prijímacích skúšok zo SJL a MAT s možnosťou využitia bodového bonusu podľa schválených kritérií – viac informácií na www.gymcadca.eu
 • bilingválne štúdium (anglický jazyk)
  - talentové psychologické testy
  - vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
  *Odporúčame základnú znalosť anglického jazyka

Dôležité termíny

20. februára 2019 – prihláška na bilingválne gymnázium – doručenie riaditeľovi ZŠ
28. februára 2019 – prihláška na adresu gymnázia riaditeľom ZŠ (bilingválne gymnázium)
10. apríla 2019 – prihláška na 4-ročné gymnázium – doručenie riaditeľovi ZŠ
20. apríla 2019 – prihláška na adresu gymnázia riaditeľom ZŠ (4-ročné štúdium)
24. apríla 2019 – prijímacie skúšky (bilingválne gymnázium)
13. mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium)

Ďalšie zaujímavosti

 • štúdium v príjemnom prostredí
 • získanie vysokej jazykovej kompetencie – voľba dvoch cudzích jazykov od 1. ročníka podľa záujmu (anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk)
 • výučba v moderne vybavených odborných, multimediálnych učebniach a laboratóriách, 2 športové haly, gymnastická telocvičňa, pohybové štúdio, posilňovňa
 • zabezpečený kvalifikovaný pedagogický zbor učiteľov
 • možnosť výberu voliteľných predmetov od 3. ročníka podľa ďalšej profilácie
 • príležitosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárodných projektov
 • možnosť využívať školskú knižnicu
 • stravovanie v školskej jedálni
 • príležitosť absolvovať domáce a zahraničné exkurzie
 • bohatú krúžkovú činnosť
 • podieľať sa na zaujímavých akciách realizovaných Radou žiakov – Cyklotour gymo, Imatrikulácie, Študentský ples
 • štúdium v multikultúrnom prostredí
 • výmenno-poznávacie pobyty žiakov v krajinách EÚ
 • možnosť získať základnú a odbornú jazykovú skúšku z ANJ na úrovni C1 v spolupráci s Jazykovou školou v Žiline

Kontakt

 • adresa: 17. novembra 1296, 022 01 Čadca
 • web: http://www.gymcadca.sk
 • tel. č.: 432 23 30
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • fax: (421 41) 432 1183