Študijné/ učebné odbory

 • 6317 M – obchodná akadémia
 • 6317 M 74 – obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko-anglické, nemecké)

Čo po škole

 • Predpoklad v štúdiu na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí
 • Stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činnosti v štátnej, verejnej správe i v podnikateľskej práci
 • Schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch

Kritériá na prijatie

Prijímacie skúšky v zmysle školského zákona:

 • obchodná akadémia – SJL, MAT
 • obchodná akadémia BŠ – SJL, MAT, cudzí jazyk

Dôležité termíny

20. marca 2019 – prijímacie skúšky (OA – bilingválne štúdium)
13. mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (OA)

Ďalšie zaujímavosti

 • záujmové činnosti: športové, jazykové, ekonomické, environmentálne, matematické, redakčný, debatný krúžok
 • bezbariérová škola pre telesne hendikepovaných žiakov
 • „Európska značka pre jazyky“ – cena kvality vo výučbe cudzích jazykov
 • „Olympijská škola roka 2016/17“
 • „Cvičná škola“ pre študentov FHV UNIZA
 • zahraničná odborná stáž v Anglicku – pre žiakov OA – BŠ
 • získanie základnej i odbornej štátnej skúšky z cudzieho jazyka (absolventi BŠ)
 • získanie štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie
 • získanie certifikátov pre prax: účtovnícky v programe OMEGA, podnikateľských zručností, realitný vodičák, etika v podnikaní, europass a MOBILITY
 • komplexnosť školy (výučbová budova, školská jedáleň, telocvičňa s posilňovňou, bufet, oddychové zóny v areáli)
 • inovatívny prístup k výučbe cudzích jazykov – metóda CLIL
 • domáce i zahraničné projekty
 • návšteva divadelných predstavení v SND Bratislava
 • spolupráca pri charitatívnych činnostiach
 • aktívna činnosť žiackej školskej rady
 • čitáreň pre žiakov „Otvorená knižnica“
 • priestor pre žiakov „Bylinkový raj“

Kontakt

 • adresa: 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
 • web: www.oadmj.sk
 • tel. č.: 041/4332103, 041/4332106
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.