Študijné / učebné odbory

 • 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • 3656 K operátor stavebnej výroby
 • 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
 • 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
 • 3355 H stolár
 • 3661 H murár
 • 3663 H tesár
 • 3675 H maliar
 • 3370 H čalúnnik

Čo po škole
možnosti štúdia: nadstavbové štúdium, pokračovanie štúdia na vysokých školách

Kritériá na prijatie
prijímacie skúšky v zmysle školského zákona

Ďalšie zaujímavosti

 • záujmové činnosti: CVČ je zamerané hlavne na aktívne dopĺňanie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvíja a napomáha žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času
 • rozvíjanie súťaživosti tried a žiakov v rámci školských akcií v oblasti telesno- výchovno-športovej, kultúrnej činnosti, napomáha pri organizovaní kurzov (VVLK), cvičení, výcvikov a v plnej miere zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť (súťaže, besedy, prednášky, kvízy)
 • využívanie motivačných metód a možnosť výberu záujmovej činnosti
 • čitáreň pre žiakov „Otvorená knižnica“
 • sústavne skvalitňovanie odborného vzdelávania, zlepšovania klímy školy, materiálno-technické vybavenie školy, aby škola i naďalej bola svojou ponukou vzdelávacej a spoločenskej činnosti otvorenou inštitúciou pre žiakov ZŠ, rodičov, sociálnych partnerov, odberateľov, absolventov na trhu práce a širokú verejnosť
 • zvýšiť úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium v spolupráci s ÚPSVaR

Kontakt

 • adresa: 1642, 02302 Krásno nad Kysucou
 • web: www.sosdskrasno.sk
 • tel. č.: 041/4385337
 • e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.