ŠKOLA DÁTUM ČAS
Gymnázium J.M. Hurbana v Čadci

23.11.2018

5.2.2018

5.2.2018

9:00 – 5-ročné bilingválne štúdium

9:00 – 4-ročné štúdium

15:00 – 8-ročné štúdium

Gymnázium Turzovka 12.12.2018  
Obchodná akadémia D.M.J Čadca 12.12.2018  
SOŠ obchodu a služieb Čadca 12.12.2018  
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca 6.12.2018  
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti 6.12.2018  
SOŠ technická Čadca 29.11.2018  
SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 3.12. – 7.12.2018 8:00 – 15:00
SPŠ informačných technológií Kysucké Nové Mesto 6.12.2018  
SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto 9.10.2018 8:00 – 15:00