book 4126483 1920

Milí žiaci, rodičia a pedagógovia, aj v momentálnej situácii sa môžete telefonicky informovať o poradí na SŠ

 v odbore, na ktorý ste sa prihlásili Vy alebo Vaše dieťa. 

Žiakom poskytujeme na základe priemeru predbežné umiestnenie na SŠ vo vybranom odbore.

Informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0904 744 717.