RTVS v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravili reláciu o duševnom zdraví "Ako sa máte?" Myšlienka vznikla na základe situácie spojenej s ochorením COVID-19 a stúpajúcimi počtami úzkostných stavov a panických atakov v populácii. Je podstatné, aby sa pomenovali a zodpovedali najčastejšie otázky, ktoré súvisia s pandémiou. Preto odborníci poskytnú informácie, ako zvládať záťažové situácie v aktuálnych podmienkach.  Relácia sa spúšťa  4. mája 2020 o 13:25 na RTVS a bude mať 19 častí, ktoré sa venujú témam ako napríklad: ako zvládnuť intenzívne spolužitie členov v domácnosti, domáce vzdelávanie, práca z domu, ako čeliť hrozbe domáceho násilia alebo ako zvládnuť, keď sa niekto ocitne sám v karanténe. 

 

news 3367205 1920