CPPPaP v Čadci zorganizovalo v spolupráci s jednotlivými strednými školami okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto pre všetkých žiakov končiacich ročníkov ON-LINE podujatie EXPO KARIÉRA ČADCA 2021/2022, ktoré bolo odvysielané 14. decembra 2021 o 11.00 hod. cez komunikačnú platformu YouTube.

Žiaci mali po ukončení on-line vysielania priestor klásť otázky ohľadom štúdia za pomoci využitia formulára, dostupného na našej webovej stránke www.camip.sk, v sekcii KARIÉROVÉ PORADENSTVO: On-line poradňa kariérového poradenstva alebo kliknutím na odkaz https://www.camip.sk/expo-karierove-poradenstvo/on-line-poradna-karierneho-poradenstva .

Podujatia sa zúčastnili stredné školy:

  • Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
  • Gymnázium, Turzovka
  • Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
  • Stredná odborná škola technická, Čadca
  • Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
  • Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto
  • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

pozvanka