Monitor
Monitor býva pre deviatakov prvou veľkou dôležitou skúškou. Niektorí žiaci už teraz rozmýšľajú, ako ho zvládnuť, veď je dôležitým prvkom pri prijímaní na strednú školu. Ponúkame Ti niekoľko rád, ako ho zvládnuť čo najlepšie. Všetky tieto informácie môžeš využiť aj pri prijímačkách aj v bežnej  príprave do školy.

Ako sa pripraviť na testovanie 9
Keď chceš dobre uspieť v Testovaní 9 a na prijímačkách na strednú školu, začni čo najskôr s prípravou.
Obetuj pár hodín voľného času a vyskúšaj si test na nečisto, napríklad:
Zverejnené testy z minulých rokov na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na www.nucem.sk

Škola sa môže zapojiť do riešenia cvičných testov KOMPARO, kde získaš užitočnú spätnú väzbu – dozvieš sa, v ktorých oblastiach jednotlivých predmetov musíš pridať, koľko žiakov napísalo testy lepšie alebo horšie ako ty.

Existujú aj knižne vydané cvičné testy z matematiky aj slovenského jazyka pre 9.ročník.

Čo robiť, ak máš v škole trému a stres?
Veľa žiakov máva trému a stres pri skúšaní. Až takú, že aj keď sú naučení, pred tabuľou akoby všetko zabudli. Stáva sa Ti to? Čo s tým?
Určitá miera stresu je prirodzená a pomáha mobilizovať našu energiu. Ak je však stres príliš veľký, môže človeka zväzovať natoľko, že mu zabráni podať výkon primeraný jeho schopnostiam.

Pred testom

 • Vytvor si realistický časový plán, do ktorého zahrnieš učenie, prestávky aj opakovanie. Budeš tak mať veci pod kontrolou a prehľad o tom, čo ťa čaká.
 • Zožeň si potrebné študijné materiály. Rob si vlastné poznámky.
 • Po každej kapitole si vypracuj zhrnutie najdôležitejších pojmov.
 • Ak treba, popros rodičov, aby ti zabezpečili pár hodín doučovania.
 • Deň pred testom sa dobre vyspi.
 • Mysli pozitívne a hlavne si ver.


Počas testu

 • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.
 • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).
 • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.
 • Rieš vždy len jednu úlohu.
 • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.
 • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.
 • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.
 • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.
 • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatnými .

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú k dispozícii viac času na vypracovanie testu a graficky upravené testové hárky.