• Poskytuje odborné poradenské služby klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným zástupcom, základným školám, materským školám a stredným školám v regióne svojej pôsobnosti.
  • Poskytuje klientom komplexnú psychologickú, špeciálno - pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Klientmi centra sú deti a mládež až po ukončenie prípravy na povolanie.
  • Našim cieľom je poskytovať klientom a partnerom komplexné a kvalitné odborné poradenské služby.

Našu odbornú  starostlivosť  po zlúčení s Centrom špeciálno pedagogického poradenstva v Čadci rozširujeme o starostlivosť pre deti a žiakov so zdr. postihnutím a zdr. znevýhodnením.

 

Zriaďovateľ: RÚŠS Žilina 

 

CPP v Čadci má česť byť  Školiace pracovisko Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 

Adresa:
CPP
Kukučínova 162
022 01 Čadca

IČO: 37976672
DIČ: 2022102852


Tel.: 0904 744 717
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Adresa  elokovaného pracoviska CPP:  Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca