Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

 • 5-ročná forma štúdia – bilingválna: 29.11.2019
 • 4-ročná forma štúdia: 6.2.2020
 • 8-ročná forma štúdia: 6.2.2020

www.gymcadca.eu

Gymnázium, Turzovka

 • 4.12.2019

www.gturzovka.edupage.org

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu,  Čadca

 • 11.12.2019

www.oadmj.sk

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca

 • 03.12.2019

www.pasaca.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

 • 03.12.2019

www.szsfaca.edupage.org

Stredná odborná škola technická, Čadca

 • 29.10.2019

www.sostca.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

 • 26.11.2019

www.sosca.edupage.org

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

 • 2. - 6.12.2019

www.sosdskrasno.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 • 8.10.2019

www.sossknm.edupage.org

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

 • 5.12.2019

www.spsknm.sk

CPPPaP v Čadci realizuje Dni voľby povolania (DVP) priamo na základných školách. Naši psychológovia prichádzajú priamo do škôl a pomáhajú žiakom deviatych ročníkov zorientovať sa pri voľbe svojho budúceho povolania na základe ich schopností a záujmov a zároveň v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu práce. Zabezpečujeme žiakom komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva pre deviatakov pri výbere ich povolania.  DVP sú zamerané na rozvoj a zvyšovanie úrovne profesijnej orientácie žiakov v našom regióne.

choose the right direction 1536336 340

 

Osobné kariérne stretnutie pri kávičke s kariérnym poradcom určené pre študentov SŠ, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú poradiť o budúcnosti svojho dieťaťa.
Je súčasťou mobilného kariérneho centra CPPPaP a bude sa realizovať 12. 2. 2019 počas EXPO KARIÉRA ČADCA v Dome kultúry v Čadci v cukrárni MIAMI o 11.00 hod.

kava s poradcom

 • Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
 • Stredná odborná škola technická Čadca
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca
 • Gymnázium Ľ. Štúra Turzovka
 • Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Čadca
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
 • Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín
 • Mobis Slovakia s. r. o.
 • Laboprofilak s. r. o.
 • Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zoznam vystavovateľov

lakovňa1

Laboprofilak sa venuje i školeniu pre profesie Prípravár pre lakovnícke práce a Autolakovník.

Akreditované kurzy
3588/2018/56/1 Autolakovník (240 hodín)
3588/2018/56/2 Prípravár pre lakovnícke práce (140 hodín)

Požadované vstupné vzdelanie
Základné vzdelanie

Obsahová náplň autolakovník
Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti povrchovej úpravy plechov, vyskúšate si montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla. Naučíme Vás ako správne maskovať vozidlo. Dôležitou časťou kurzu je zvolenie správnej striekacej techniky, striekanie ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Teoreticky i prakticky Vám bude vysvetlené brúsenie a aplikácia krycích a čírych lakov. Niekoľko hodín budeme venovať miešaniu a dolaďovaniu farieb, technológií prístreku a lešteniu karosérií.

Obsahová náplň prípravár
Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny postup pri maskovaní motorového vozidla. Následne si osvojíte teoretické i praktické poznatky v oblasti striekania ochranných a základných náterových látok. Poslednou odbornou témou, je brúsenie lakov a čírych lakov a ostatné činnosti, ktoré ako prípravár pre lakovnícke práce budete potrebovať ovládať vo svojom ďalšom profesijnom živote.

kurzy

Ďalšie zaujímavosti
Praktická časť sa vykonáva v profesionálnej lakovacej kabíne. K dispozícií sú profesionálne miešačky farieb vybavené spektrometrom, váhami na váženie množstva lakovníckeho materiálu.

Kontakt
Adresa prevádzky : Podvysoká 386, 023 57
Tel. číslo : 0918 535 032
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web : www.laboprofilak.sk