Aktuality

IPčko - bezplatná, anonymná a NONSTOP odborná pomoc pre všetkých, ktorí sa trápia, sú sklamaní, vyčerpaní, zranení a osamelí.

 

 

 

 Prišiel čas, kedy postupne zasadajú žiaci do svojich lavíc po dlhšej dobe. Môžeme vidieť a cítiť už dlhšie ako rok, že  žijeme a prežívame v neistote, v neustále sa meniacich podmienkach, v obavách a v strachu. Tým sa aj zabúda často, že žiaci počas dištančného vzdelávania môžu byť unavení, preťažení, bez potrebnej energie a entuziazmu. Keď žiaci pozasadajú do lavíc, nemali by sme zabudnúť na to, že počas izolácie vznikol u nich deficit sociálnych kontaktov, na vlastnej koži prežívali skúsenosti a situácie z vlastných domovov a rodín, že je to dlhý čas a iste sa udialo mnohé, čo žiakov ovplyvnilo, zmenilo a vracajú sa do školy určitým spôsobom nezaručené, neisté. Je dôležité vedieť, že títo žiaci budú potrebovať viac pozornosti, potrebu rozprávať sa, zdieľať, byť spolu so svojimi rovesníkmi, niektoré možno naopak budú utiahnutejšie a budú potrebovať viac času na spracovanie ďalších zmien a teda budú ovplyvnené nedisciplinovanosťou a len s veľmi malou pravdepodobnosťou sadnú plné elánu do lavíc a začnú získavať mnoho nedobehnutého učiva spojeného s tlakom na dosiahnutie najlepšieho výkonu. Je potrebné dať žiakom priestor na postupný nábeh do klasického režimu, pričom budete využívať skupinovú prácu k zefektívneniu, prebudeniu triednej dynamiky, naladenie sa na žiakov a žiakov medzi sebou. Poskytnite žiakom adaptačné obdobie, ktorého cieľom je postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovanie vypätých situácií a vytvorenia bezpečného prostredia, kde sa žiaci budú tešiť.

Keď budú mať saturované svoje základné potreby bezpečia, pochopenia, prijatia, sociálneho zázemia, bude pre nich jednoduchšie naladiť sa aj na vyššie ciele, ako je prijímanie nových informácií a vzdelávanie sa, takže čas takto strávený určite nebude “stratený“ a rýchlo sa zúročí aj pri vyučovaní samotnom. Aktivity a ich formu je možné prispôsobiť veku žiakov, času, ktorý máme k dispozícii, dajú sa použiť či už na rannej komunite alebo triednických hodinách vybrať si nejakú časť, ideálne aj počas viacerých stretnutí.  

Chceli by sme Vás požiadať o obozretnosť voči deťom a ak badáte zmeny v správaní dieťaťa trvajúce aj po niekoľkých dňoch v škole (dieťa je, utiahnuté, smutné, ustráchané alebo naopak agresívne, zlostné, nesvoje...), Vaše pozorovanie konzultujte  s rodičom a neváhajte využiť naše služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci. K zvládnutiu obdobia adaptácie po nástupe do škôl Vám ponúkame aj naše webináre pre žiakov a učiteľov.  

Môžete využiť aj tieto možnosti poradenstva, pomoci či podpory ako napríklad:

  • Anonymné e-mailové a chatové poradenstvo IPčko: ipcko.sk
  • E-mailové poradenstvo VÚDPAP: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Krízová linka pomoci: 0800 500 333 (nonstop)
  • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 (nonstop)
  • Linka detskej istoty: online poradňa je na stránke: ldi.sk
  • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Užitočné linky:

https://www.krizovalinkapomoci.sk /

www.dusevnezdravie.sk

www.vudpap.sk

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať v riadnych termínoch. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie.
Upravuje to hneď niekoľko dokumentov ešte zo začiatku tohto roka:
 
🔹rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021
🔹 rozhodnutie ministra z 26. januára 2021,
🔹 a usmernenie z 23. februára 2021
 
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
🔹Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor.
🔹Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla 2021 a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla 2021. Školy o termínoch a postupoch boli informované.
🔹Zákonný zástupca žiaka dostane potvrdenie o prijatí prihlášky a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca pozvánku od strednej školy o konaní alebo nekonaní prijímacích skúšok. Prijímacie testy sa budú uskutočňovať od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.
🔹Zrušila sa povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné.
🌐Ich zoznam si viete pozrieť https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf
 

Milí rodičia, 

chcete sa poradiť či a ako je Vaše dieťa pripravené na školu?

Chcete vedieť, v čom a ako sa mu venovať, aby čo najlepšie zvládlo požiadavky, ktoré budú naň v škole kladené ?  

 

Objednajte sa k nám na posúdenie školskej pripravenosti na tel. čísle 0904 744 717 alebo napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., naše psychologičky Vám radi poradia.

 

Viac o školskej spôsobilosti si prečítajte tu: Školská spôsobilosť dieťaťa pre vstup do školy 2021/2022

 a o rozvoji detskej reči tu: Ako by mala vyzerať reč predškoláka

 informacna grafika skolska zrelost

CPPPaP v Čadci pracuje v osobnom poskytovaní odbornej individuálnej psychologickej starostlivosti. Môžete nás kontaktovať ohľadom objednania žiadosti o odborné vyšetrenie, poradenstvo, terapiu, kariérové poradenstvo či online aktivity podľa Vašich potrieb.

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 0904 744 717
Online formulár: https://www.camip.sk/kontakt
 
Tešíme sa na Vás.