Novinky

Mediálny tlak prináša množstvo informácii, v ktorých sa môžeme strácať dokonca podľahnúť panike. Čo robiť, aby nás nepoložil strach súvisiaci s koronavírusom?  

https://akobuk.sk/strach-z-koronavirusu-ako-mu-nepodlahnut/

 

stress 391659 1920

Momentálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 môže mnohým prinášať pocit strachu, stres či náročné situácie. Občianske združenie IPčko preto vytvorilo anonymnú, nonstop a bezplatnú krízovú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytujú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Požiadať o pomoc je možné prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu alebo video poradenstva. 

https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/ 

mask 5008680 1920

 
 

book 4126483 1920

Milí žiaci, rodičia a pedagógovia, aj v momentálnej situácii sa môžete telefonicky informovať o poradí na SŠ

Nielen pedagógovia, ale i rodičia detí na 1. stupni ZŠ  môžu využiť online dostupnú aplikáciu Včielka. Aplikácia sa zameriava na rozvoj techniky čítania, porozumenia čítaného textu a podporu fonologických zručností. Včielku môžete využiť ako efektívny prostriedok na domáce precvičovanie s Vašimi deťmi v aktuálnom období. 

https://www.vcielka.online/app/ 

honey 311047 1280

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil záznam z webináru, ktorý ponúka efektívny model pre zásady práce detí s problémami v učení pre rodičov.

https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

child 865116 1920

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

 • 5-ročná forma štúdia – bilingválna: 29.11.2019
 • 4-ročná forma štúdia: 6.2.2020
 • 8-ročná forma štúdia: 6.2.2020

www.gymcadca.eu

Gymnázium, Turzovka

 • 4.12.2019

www.gturzovka.edupage.org

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu,  Čadca

 • 11.12.2019

www.oadmj.sk

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca

 • 03.12.2019

www.pasaca.edupage.org

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

 • 03.12.2019

www.szsfaca.edupage.org

Stredná odborná škola technická, Čadca

 • 29.10.2019

www.sostca.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

 • 26.11.2019

www.sosca.edupage.org

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou

 • 2. - 6.12.2019

www.sosdskrasno.sk

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

 • 8.10.2019

www.sossknm.edupage.org

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

 • 5.12.2019

www.spsknm.sk

CPPPaP v Čadci realizuje Dni voľby povolania (DVP) priamo na základných školách. Naši psychológovia prichádzajú priamo do škôl a pomáhajú žiakom deviatych ročníkov zorientovať sa pri voľbe svojho budúceho povolania na základe ich schopností a záujmov a zároveň v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu práce. Zabezpečujeme žiakom komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva pre deviatakov pri výbere ich povolania.  DVP sú zamerané na rozvoj a zvyšovanie úrovne profesijnej orientácie žiakov v našom regióne.

choose the right direction 1536336 340