Dávame Vám do pozornosti nové informačné materiály k zvládnutiu súčasnej situácie:


10 odporúčaní, keď ste doma


Čo robiť ak ste chorý


Pomoc sebe a druhým


Osoby s vyšším rizikom ochorenia

covid 19 5224053 1280