Situácia v súvislosti s medzinárodným konfliktom Ruska proti Ukrajine je útokom na životy občanov. Pocity ohrozenia, hnevu, smútku, strachu, rovnako obavy, úzkosť, zlá nálada sa môžu prirodzene objaviť u každého z nás. Je to neštandardná situácia a naše správanie môže byť iné, ako v bežných situáciách, ktoré u seba poznáme. Zamerajme pozornosť na naše duševné zdravie a robme pre seba nasledujúce:

 • Prijmime skutočnosť takú aká je.
 • Zostaňme pokojní ako to najviac dokážeme.
 • Obmedzujme sledovanie sociálnych sietí a médií a ak sme sa stretli s nejakou informáciou, ktorá sa zdá byť nepravdivá, overme si ju a nešírme ďalej.
 • Venujme pozornosť svojím deťom, citlivo pristupujme k vysvetleniu faktov, čo sa deje (napr. sme tu s Tebou, ..., naša krajina je teraz bezpečná, ...).
 • Buďme v kontakte so svojimi blízkymi a osamelými ľuďmi.
 • Robme aktivity, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre a robia radosť (záľuby, šport, ...).

Ak sa prejavuje strach a úzkosť, negatívne myšlienky, hovorte o tom s ľuďmi a neostávajte s týmito pocitmi osamote, sme tu s Vami! Nestrácajme nádej, že svet môže byť pre nás všetkých bezpečným miestom.

V prípade potreby sa obráťte na odborných zamestnancoch v našom poradenskom zariadení alebo využite možnosti uvedených krízových liniek:

 • 0910 392 437 - CPPPaP v Čadci (nonstop, aj sms)
 • 0910 361 252 Linka pomoci VÚDPaP (od 8:00 -18:00 hod.)
 • www.ipcko.sk – Internetová linka dôvery pre mladých (chatová a emailová poradňa)
 • 0800 500 333 - www.krizovalinkapomoci.sk
 • 0907 401 749 - Linka detskej dôvery
 • 116 111 - Linka detskej istoty

kontakty