,,Namiesto plánovania kariéry treba hovoriť o plánovaní života." 

Aj tento rok  sme sa zúčastnili Národnej ceny kariérového poradenstva v Bratislave , kde odznelo množstvo inšpiratívnych podnetov v oblasti kariérového poradenstva, osobitne názor Štefana Grajcára: ,,Namiesto plánovania kariéry treba hovoriť o plánovaní života." 

 

Ďakujeme centru EUROGUIDANCE a Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry za organizáciu.

Krátky zostrih zo slávnostnej ceremónie si môžete pozrieť tu: Národná cena kariérového poradenstva 2021