Aktuality

Aj v aktuálnom období môže učiteľ resp. rodič motivovať a vzbudiť záujem detí o školské činnosti a domáce vyučovanie môže priniesť aj určité pozitíva. Prečítajte si odporúčania komunikácie medzi učiteľom, rodičom a žiakom v domácom vzdelávaní. 

https://vudpap.sk/zasady-komunikacie-ucitel-rodic-ziak-pri-domacom-vzdelavani-v-mimoriadnej-situacii/ 

books 1185628 1920

PODCAST: Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla zložité obdobie. Mnohí rodičia sa cítia pod tlakom ako správne usporiadať režim dňa a ako zodpovedať deťom na mnohé otázky. Vypočujte si zaujímavý rozhovor o tom, ako môžete s deťmi zvládnuť  túto záťažovú situáciu jednoduchšie. (Zdroj VÚDPaP) 
 
boy 1300136 1280
 
Telefonický kontakt na Poradenské call centrum MŠVVaŠ SR 0800 138 033
 
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu bola v rezorte školstva zriadená linka, kde môžete kontaktovať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle.
call 1436738 1920
Zatvorenie škôl, izolácia od kamarátov a obmedzenie sociálnych kontaktov momentálne pociťujú teenageri. Pre teenagerov sú v nasledujúcom článku odporúčania, ako čeliť dočasnej novej realite a dosiahnuť duševnú rovnováhu. 
Deti sa v dnešných neľahkých dňoch musia vzdelávať v domácom prostredí. Je to nová situácia nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Ako efektívne zvládnuť súčasnú situáciu doma so školákmi a vytvoriť im správny režim dňa? Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom linku: 
 
 
 
 child 1073638 1920
Ako udržať svoje mentálne zdravie v rovnováhe v období karantény? Prečítajte si postupy psychologickej prvej pomoci, ktoré môžete využiť pre seba a svojich blízkych.    
 volunteers 2729696 1920
Pre deti môže byť náročné porozumieť aktuálnym informáciám, ktoré k nim plynú z televízie, rozhlasu či internetu. Preto je na nás - dospelých správnym spôsobom oboznámiť deti so súčasnou situáciou spojenou s COVID-19. V nasledujúcej príručke pre rodičov nájdete praktické rady a ukážky, ako deti informovať o prevencii pred nákazou a bezpečnostnými opatreniami, ktoré treba dodržiavať.  
 
 

coronavirus 4991979 1920

 
Niekoľko praktických rád nájdete prostredníctvom krátkeho videa. Zároveň informuje aj o novovzniknutej aplikácii s názvom Prvá psychická pomoc, ktorá napomáha k zvládnutiu emočného vypätia a podpory duševnej rovnováhy. 
 

coronavirus 4937226 1920

 
Ako komunikovať s deťmi a tínedžermi o koronavíruse, aby sme im pomohli lepšie sa vysporiadať s neistotou a negatívnymi emóciami, ktoré môžu vzhľadom na aktuálnu situáciu prežívať?
Aby sa lepšie orientovali v tejto situácii a aby sme zabránili stresu, ktorý môže byť vyvolaný je potrebné sa deťmi a mladými ľuďmi rozprávať. V rôznom veku môžu vnímať momentálnu situáciu deti a mladí rozdielne, preto je potrebné vedieť ako o tomto probléme komunikovať aj vzhľadom k veku dieťaťa. 
 
 
board 3700116 1920

Mediálny tlak prináša množstvo informácii, v ktorých sa môžeme strácať dokonca podľahnúť panike. Čo robiť, aby nás nepoložil strach súvisiaci s koronavírusom?  

https://akobuk.sk/strach-z-koronavirusu-ako-mu-nepodlahnut/

 

stress 391659 1920