Aktuality

Núceum vytvoril pre žiakov 7.-9. ročníkov základných škôl a žiakov stredných škôl širokú ponuku elektronických testov, ktoré môžu využiť na zopakovanie a upevňovanie učiva. Testy môžu poslúžiť ako efektívny nástroj na zlepšovanie kompetencií žiakov popri domácom vzdelávaní. Bližšie informácie k ponuke e-testovania nájdete v nasledujúcom článku:

https://www.minedu.sk/nucem-pripravil-elektronicke-testy-na-upevnovanie-gramotnosti-ziakov/

test 670091 1280

Počas karanténnych opatrení zostalo doma mnoho rodičov s deťmi. Ako spríjemniť čas deťom, aby sa nenudili a rodičia si mohli na chvíľu aj oddýchnuť? Pomôcť Vám môžu audio rozprávky pre najmenších. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky

castle 1296932 1280

V súčasnosti prežívame intenzívne a náročné obdobie. Rodičia sa zo dňa na deň dostali do roly učiteľov. Stali sa učiteľmi prvého či druhého stupňa, učiteľmi hudobných nástrojov, cudzích jazykov či telocviku. Na uľahčenie tejto situácie máme pre vás jednoduchý postup, ako lepšie zvládnuť s dieťaťom oblasti, v ktorých nie je dobré. Vyskúšajte si techniku 5P – ako prsty na rukách, ktorá môže byť pomocníkom pri zvládnutí rozčúlenia či upokojení dieťaťa.

popísaná ruka

 

  1. Popísať situáciu – snažíš sa to pochopiť a niečo ti na tom nešlo...
  2. Pomenovať pocity – pocítil si hnev/ smútok tak si s tým hodil...
  3. Počkať/ predýchať (vyjadriť porozumenie) – niekedy to mám tiež tak a potrebujem sa upokojiť, nádych a výdych...
  4. Požiadať o pomoc – chceš, aby sme to skúsili opraviť/ spočítať spolu? Mne to tiež pomáha, keď na to nie som sám...
  5. Pohladiť, pochváliť

Pandémia a izolácia od okolia je pre teenagerov náročným obdobím vzdelávania sa doma a podpory sociálneho života. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka kreatívne a praktické rady, ako zvládnuť mimoriadnu situáciu. Rady, ktoré pomôžu pochopiť a podporiť, že aj domáce štúdium môže byť zábavné a sociálny život v stabilnej rovnováhe.

https://vudpap.sk/ako-sa-nezblaznit-z-domacej-skoly/

learn 3069053 1920

 

Pri nástupe do školy sú na dieťa kladené v oblasti reči vysoké nároky. Predškoláci by mali byť schopní nielen bežnej komunikácie, ale takisto chápať výklad učiteľa alebo zadanie.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rodičom a pedagógom v tomto vypätom období pripravil možnosť prostredníctvom webinárov priniesť rady, ako pracovať s dieťaťom, ktorému sa v učení nedarí. Získate odpovede na to, čo môže byť príčinou zlyhávania v učení, správaní, poradia Vám ako pomôcť dieťaťu rozvíjať jeho zrakové či sluchové vnímanie, reč, jemnú motoriku a orientáciu v priestore.  Všetky webináre sú bezplatné, je však  potrebné sa na ne vopred prihlásiť – počet miest máme obmedzený, sledujte aktuálnu ponuku webinárov tu:
 
webinar 4489399 1920
Aj v aktuálnom období môže učiteľ resp. rodič motivovať a vzbudiť záujem detí o školské činnosti a domáce vyučovanie môže priniesť aj určité pozitíva. Prečítajte si odporúčania komunikácie medzi učiteľom, rodičom a žiakom v domácom vzdelávaní. 

https://vudpap.sk/zasady-komunikacie-ucitel-rodic-ziak-pri-domacom-vzdelavani-v-mimoriadnej-situacii/ 

books 1185628 1920

PODCAST: Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla zložité obdobie. Mnohí rodičia sa cítia pod tlakom ako správne usporiadať režim dňa a ako zodpovedať deťom na mnohé otázky. Vypočujte si zaujímavý rozhovor o tom, ako môžete s deťmi zvládnuť  túto záťažovú situáciu jednoduchšie. (Zdroj VÚDPaP) 
 
boy 1300136 1280
 
Telefonický kontakt na Poradenské call centrum MŠVVaŠ SR 0800 138 033
 
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu bola v rezorte školstva zriadená linka, kde môžete kontaktovať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle.
call 1436738 1920
Zatvorenie škôl, izolácia od kamarátov a obmedzenie sociálnych kontaktov momentálne pociťujú teenageri. Pre teenagerov sú v nasledujúcom článku odporúčania, ako čeliť dočasnej novej realite a dosiahnuť duševnú rovnováhu.