Aktuality

Deti sa v dnešných neľahkých dňoch musia vzdelávať v domácom prostredí. Je to nová situácia nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Ako efektívne zvládnuť súčasnú situáciu doma so školákmi a vytvoriť im správny režim dňa? Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom linku: 
 
 
 
 child 1073638 1920
Ako udržať svoje mentálne zdravie v rovnováhe v období karantény? Prečítajte si postupy psychologickej prvej pomoci, ktoré môžete využiť pre seba a svojich blízkych.    
 volunteers 2729696 1920
Pre deti môže byť náročné porozumieť aktuálnym informáciám, ktoré k nim plynú z televízie, rozhlasu či internetu. Preto je na nás - dospelých správnym spôsobom oboznámiť deti so súčasnou situáciou spojenou s COVID-19. V nasledujúcej príručke pre rodičov nájdete praktické rady a ukážky, ako deti informovať o prevencii pred nákazou a bezpečnostnými opatreniami, ktoré treba dodržiavať.  
 
 

coronavirus 4991979 1920

 
Niekoľko praktických rád nájdete prostredníctvom krátkeho videa. Zároveň informuje aj o novovzniknutej aplikácii s názvom Prvá psychická pomoc, ktorá napomáha k zvládnutiu emočného vypätia a podpory duševnej rovnováhy. 
 

coronavirus 4937226 1920

 
Ako komunikovať s deťmi a tínedžermi o koronavíruse, aby sme im pomohli lepšie sa vysporiadať s neistotou a negatívnymi emóciami, ktoré môžu vzhľadom na aktuálnu situáciu prežívať?
Aby sa lepšie orientovali v tejto situácii a aby sme zabránili stresu, ktorý môže byť vyvolaný je potrebné sa deťmi a mladými ľuďmi rozprávať. V rôznom veku môžu vnímať momentálnu situáciu deti a mladí rozdielne, preto je potrebné vedieť ako o tomto probléme komunikovať aj vzhľadom k veku dieťaťa. 
 
 
board 3700116 1920

Mediálny tlak prináša množstvo informácii, v ktorých sa môžeme strácať dokonca podľahnúť panike. Čo robiť, aby nás nepoložil strach súvisiaci s koronavírusom?  

https://akobuk.sk/strach-z-koronavirusu-ako-mu-nepodlahnut/

 

stress 391659 1920

Momentálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 môže mnohým prinášať pocit strachu, stres či náročné situácie. Občianske združenie IPčko preto vytvorilo anonymnú, nonstop a bezplatnú krízovú linku pomoci, prostredníctvom ktorej poskytujú psychologickú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Požiadať o pomoc je možné prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu alebo video poradenstva. 

https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/ 

mask 5008680 1920

 
 

Nielen pedagógovia, ale i rodičia detí na 1. stupni ZŠ  môžu využiť online dostupnú aplikáciu Včielka. Aplikácia sa zameriava na rozvoj techniky čítania, porozumenia čítaného textu a podporu fonologických zručností. Včielku môžete využiť ako efektívny prostriedok na domáce precvičovanie s Vašimi deťmi v aktuálnom období. 

https://www.vcielka.online/app/ 

honey 311047 1280

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uverejnil záznam z webináru, ktorý ponúka efektívny model pre zásady práce detí s problémami v učení pre rodičov.

https://vudpap.sk/nestihli-ste-nas-webinar-na-temu-ako-pracovat-s-dietatom-s-problemami-v-uceni/

child 865116 1920