Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie rodičom a pedagógom v tomto vypätom období pripravil možnosť prostredníctvom webinárov priniesť rady, ako pracovať s dieťaťom, ktorému sa v učení nedarí. Získate odpovede na to, čo môže byť príčinou zlyhávania v učení, správaní, poradia Vám ako pomôcť dieťaťu rozvíjať jeho zrakové či sluchové vnímanie, reč, jemnú motoriku a orientáciu v priestore.  Všetky webináre sú bezplatné, je však  potrebné sa na ne vopred prihlásiť – počet miest máme obmedzený, sledujte aktuálnu ponuku webinárov tu:
 
webinar 4489399 1920