Zatvorenie škôl, izolácia od kamarátov a obmedzenie sociálnych kontaktov momentálne pociťujú teenageri. Pre teenagerov sú v nasledujúcom článku odporúčania, ako čeliť dočasnej novej realite a dosiahnuť duševnú rovnováhu.