Aj v aktuálnom období môže učiteľ resp. rodič motivovať a vzbudiť záujem detí o školské činnosti a domáce vyučovanie môže priniesť aj určité pozitíva. Prečítajte si odporúčania komunikácie medzi učiteľom, rodičom a žiakom v domácom vzdelávaní. 

https://vudpap.sk/zasady-komunikacie-ucitel-rodic-ziak-pri-domacom-vzdelavani-v-mimoriadnej-situacii/ 

books 1185628 1920