CPPPaP v Čadci realizuje Dni voľby povolania (DVP) priamo na základných školách. Naši psychológovia prichádzajú priamo do škôl a pomáhajú žiakom deviatych ročníkov zorientovať sa pri voľbe svojho budúceho povolania na základe ich schopností a záujmov a zároveň v súlade s aktuálnymi trendmi na trhu práce. Zabezpečujeme žiakom komplexný psychologicko-poradenský servis v oblasti kariérového poradenstva pre deviatakov pri výbere ich povolania.  DVP sú zamerané na rozvoj a zvyšovanie úrovne profesijnej orientácie žiakov v našom regióne.

choose the right direction 1536336 340