• Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
 • Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
 • Stredná odborná škola technická Čadca
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca
 • Gymnázium Ľ. Štúra Turzovka
 • Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Čadca
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
 • Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín
 • Mobis Slovakia s. r. o.
 • Laboprofilak s. r. o.
 • Kia Motors Slovakia s.r.o.

Zoznam vystavovateľov