Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci (CPPPaP) spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, pod záštitou prednostu OÚ Žilina a primátora mesta Čadca, spolu so strednými školami a zamestnávateľmi organizuje už 19. ročník prezentáciu študijných možností a prezentáciu zamestnávateľov a taktiež pracovných príležitostí pod názvom EXPO KARIÉRA ČADCA 2019. Uskutoční sa 12. februára v Dome kultúry v Čadci v čase od 8. do 15. hodiny.

V jednotlivých stánkoch je možnosť informovať sa o novinkách a možnostiach štúdia na stredných školách, nových študijných odboroch, spoznať vedenie škôl a aj budúcich spolužiakov, nadviazať kontakt s významnými zamestnávateľmi, zoznámiť sa s tohtoročnými novinkami firiem a zároveň sa uchádzať o pracovné príležitosti.

V priebehu slávnostného programu bude udelených niekoľko ocenení:

  • Čestná CENA CAMIP – za rozvoj kariérneho poradenstva v Čadci
  • Cena publika o najkrajší stánok
  • Cena Kariérnej triednej olympiády

Okrem samotnej prehliadky bude prebiehať sprievodný program Mobilného kariérneho centra CPPPaP v Čadci ako je zaujímavý interaktívny workshop pre študentov SŠ Ako uspieť na pracovnom pohovore, či si dať v cukrárni Miami Kávu s kariérnym poradcom na poradiť sa o svojom kariérnom smerovaní, smerovaní vášho dieťaťa, či výbere školy.

V stánku CPPPaP v Čadci zistíte informácie o poradí žiaka na SŠ na celom Slovensku, aktuálne údaje o počte žiakov na jednotlivé SŠ a plánoch prijatia žiakov na SŠ, servis profesijných informácií, poradenstvo pri výbere školy, informácie o Čadčianskom modeli interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP.

V stánku UPSVaR v Čadci vám poskytnú informácie o aktuálnej situácii na trhu práce, o miere evidovanej nezamestnanosti, o aktuálnych voľných pracovných miestach v regióne, informácie o nástrojoch aktívnych opatrení trhu práce a aktuálnych národných projektoch, informačné a poradenské služby pre voľbu povolania – odborné rady o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Podujatie je určené širokej verejnosti, žiakom ZŠ, študentom SŠ, rodičom, uchádzačom o zamestnanie.

Vstup je voľný.

poz cpppap 1