CPPPaP Čadca bolo vystavovateľom a zároveň partnerom pri organizovaní Cezhraničného veľtrhu - burzy informácií o vzdelávaní a zamestnanosti v rámci aktivít Cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy, ktorý sa konal dňa 6. novembra 2013 v Dome kultúry v Čadci. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť, ľudí hľadajúcich si zamestnanie, pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov, ktorí sú pred rozhodnutím, aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť, aby našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce a možnosť sebarealizácie. Účastníkmi podujatia boli všetky ZŠ okresu Čadca, vystavovatelia - stredné školy a zamestnávatelia Žilinského regiónu i cezhraničných oblastí. V stánku CPPPaP Čadca mohli žiaci okrem iného zistiť nielen prehľad aktuálnych študijných a učebných odborov stredných škôl a učilíšť v rámci všetkých regiónov Slovenska, ale aj orientačný počet prihlásených žiakov na základe ich predbežného záujmu, a zároveň plánovaný počet prijatia žiakov spolu s ostatnými kritériami štúdia.
jpgfoto z Veľtrhu

jpgfoto z Veľtrhu 2

jpgfoto z Veľtrhu 3