Riaditeľka CPPPaP Čadca PhDr. Alena Hrašková, MPH ocenená ministrom školstva Jurajom Draxlerom - link

alt

 

ocenenie ministra032
CPPPaP sa zapojilo do Národného projektu

CPPPaP v Čadci sa zapojilo do národného projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - link 

Model Kariérového poradenstva CAMIP - je uvádzaný  ako príklad dobrej praxe na portáli KOMPOSYTU - link