Do súťaže  "Moja cesta životom", ktorú vyhlásila riaditeľka CPPPaP Čadca v marci tohto roku  sa prihlásilo 15 škôl z okresu Čadca. Celkovo odborná porota hodnotila 51 prác formou textu, kresby a fotografie. Odborná porota po dôkladnom zvážení  vybrala 18 najlepších prác. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18. júna 2015 v priestoroch Mestského úradu v Čadci. Súťaž „Moja cesta životom“ umožnila žiakom hlbšie sa zamyslieť nad potrebou voľby budúceho povolania, umožnila žiakom, aby boli prístupní sebareflexií, pátrali po vlastných vnútorných zdrojoch, záujmoch a informáciách, ktoré o sebe v súvislosti s problematikou povolaní vedia. Naratívne vyjadrenie im umožnilo vnímať seba v kontexte životnej cesty, čím sa priblížilo k tým najvnútornejším hodnotám, ktoré sú pre nich dôležité pri výbere povolania.

Zoznam ocenených:

6 ročník
1.miesto Dodeková Nikola – ZŠ Klokočov - ocenená práca
2. miesto Hudec Lukáš – ZŠ Podzávoz - ocenená práca
3. miesto Čanecký Dávid – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca

7. ročník
1. miesto Privarčáková Simona – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
2. miesto Prda Matej – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Petreková Agáta – ZŠ Nová Bystrica - Vychylovka - ocenená práca

8. ročník
1. miesto Orechovská Michaela – ZŠ J. A. Komenského Čadca - ocenená práca 
2. miesto Glamošová Lucia – ZŠ Milana Mravca Raková - ocenená práca - ocenená práca
3. miesto Kasoniová Klaudia – ZŠ M. R. Štefánika Čadca - ocenená práca

9. ročník
1. miesto Čanigová Laura – ZŠ Makov - ocenená práca
2. miesto Šimek Martin – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Gregušová Mária – ZŠ E. A. Cernana Vyšný Kelčov - ocenená práca

Vyznamenania:

Šurinová Emma – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
Potočár Patrik – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca
Mravcová Natália – ZŠ Zákopčie - ocenená práca
Tomašiková Monika - ZŠ Korňa Ústredie - ocenená práca
Šimčisková Natália - ZŠ Svrčinovec - ocenená práca
Macašková Tamara – ZŠ Podvysoká - ocenená práca

Víťazi