Gymnázium, Čadca - www.gymcadca.eu
Gymnázium, Turzovkagturzovka.edupage.org
Gymnázium, KNM - www.gymknm.sk
Obchodná akadémia DMJ, Čadca - www.oadmj.sk
SOŠ obchodu a služieb, Čadca - www.sosca.sk
SOŠ zdravotnícka, Čadca - www.szsfaca.edupage.org
Pedagogická a sociálna akadémia, Čadca - www.pasaca.edupage.org
SOŠ technická, Čadca - www.sostca.sk
SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kysucouwww.sosdskrasno.sk
Spojená škola, KNM - www.spsknm.sk
SOŠ strojnícka, KNM - www.souknm.sk