Pozývame Vás na 2. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Letná škola KP bude prebiehať 29.-30. júna v Oščadnici (pri Čadci, Hotel Marlene, http://hotel.marlene.sk/). Jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Program začne v piatok o 15:00 a skončí v sobotu o 17:00.

V piatok 29. 6. 2018 navštívia účastníci Letnej školy kariérového poradenstva 2018 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci. CPPPaP v Čadci získalo niekoľko ocenení v súťaži Národná cena kariérového poradenstva. Poradňou ich prevedie a s činnosťou v oblasti kariérového poradenstva zoznámi riaditeľka, Alenka Hrašková.

Všetky potrebné informácie o programe a spôsobe prihlásenia nájdete v linku.

https://rozvojkariery.sk/letna-skola-karieroveho-poradenstva-2018-prinesie-workshopy-prednasky-diskusiu-o-kvalite/