Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci pre Vás ako ocenenie a zviditeľnenie Vašej práce a osobnej snahy pripravilo čestnú súťaž CENA CAMIP za KARIÉROVÉ PORADENSTVO v okrese Čadca, ktorej hlavným cieľom je odmeniť, oceniť, vyzdvihnúť naše školy, riaditeľov, našich výchovných poradcov a pedagógov za ich osobné nasadenie pri formovaní ďalšieho osudu svojich žiakov a za aktivity so žiakmi v oblasti kariérneho poradenstva.

Pokiaľ máte príbeh, na ktorý si spomínate, ako ste pozitívne ovplyvnili žiaka na jeho životnej ceste, či už rozhovorom, aktivitou, vlastným pôsobením alebo inak, prípadne na Vašej škole realizujete osvedčené aktivity, ktorých úlohou je pomôcť zorientovať sa v kariérnej budúcnosti vašich žiakov, zapojte sa do našej súťaže a popíšte Váš príbeh či aktivitu.
Zapojiť sa môžete ako jednotlivec alebo škola v dvoch kategóriách:

1. Kategória - Aktivita
2. Kategória - Príbeh Prihlásiť sa do súťaže môžete zaslaním Vášho príspevku poštou na adresu: CPPPaP, Kukučínova 162, 022 01 Čadca do 19. októbra 2018, takže si môžete zbierať cez prázdniny inšpiráciu a v septembri Vám našu súťaž opäť pripomenieme. Výsledky budú vyhlásené na najbližšom EXPO Čadca za účasti médií. Výhercovia budú dopredu informovaní.

 plagát 1 1 1

 

jpgleták