CPPPaP v Čadci privítalo kariérnych poradcov z celého Slovenska - účastníkov Letnej školy kariérového poradenstva. Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH predstavila účastníkom CPPPaP Čadca a prezentovala inovovaný a rozšírený model CAMIP - Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva.

foto1 foto2foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12