dni volby povolania m

CPPPaP v Čadci sa na základe spokojnosti žiakov a rodičov z predchádzajúcich ročníkov rozhodlo usporiadať 13. ročník regionálneho projektu DNI VOĽBY POVOLANIA 2018.

V rámci projektu ponúkame žiakom 9. ročníka ZŠ celého okresu Čadca cielené poradenstvo pri voľbe povolania, diagnostiku profesijných záujmov a predpokladov na štúdium, informácie o možnostiach uplatniť sa na trhu práce a pomoc pri výbere ďalšieho študijného zamerania.

Bližšie informácie Vám poskytne výchovný poradca na Vašej škole. Veríme, že aj s našou pomocou sa Vaše dieťa správne rozhodne o svojej ďalšej životnej ceste.

pdfMateriál pre žiakov k DVP

docxHarmonogram DVP 2018