prezentacna vychova m

CPPPaP v Čadci aj  tento rok organizuje prezentačnú pracovnú poradu výchovných poradcov základných škôl okresu Čadca a riaditeľov stredných škôl Kysúc. Porada sa uskutoční 25.09.2018 v priestoroch Mestského úradu v Čadci.

docPozvánka