vychovna poradkyna prezentovala m

Ing. Eva Václaviková,  výchovná poradkyňa ZŠ Komenského v Čadci, prednášala výchovným poradcom a  kariernym poradcom na regionálnom seminári "Spoločne pre kariérový rozvoj žiakov"  Seminár organizovalo Euroguidance centrum  4.12.2018 v Žiline. Naša výchovná poradkyňa vo svojom príspevku vyzdvihla kvalitnú spoluprácu s CPPPaP Čadca, upozornila na horúce témy v oblasti výchovného poradenstva, prezentovala širokú škálu aktivít ktoré na vlastnej škole v oblasti kariérového a výchovného poradenstva realizuje a venovala sa taktiež dôležitosti rodiča v primárnej voľbe povolania.

Pozvánka

seminar vychovna poradkyna 1seminar vychovna poradkyna 2