kamaratkovo mCPPPaP v Čadci v mesiacoch júl - september 2018 realizovalo na základných školách okresu Čadca preventívny projekt "Kamarátkovo"

CPPPaP v Čadci v mesiacoch júl - september 2018 realizovalo na základných školách okresu Čadca preventívny projekt "Kamarátkovo", ktorý bol financovaný vrámci projektu "Protidrogová prevencia 2018" z MŠVVaŠ SR. Projekt bol zameraný predovšetkým na podporu spolupráce v triednom kolektíve a jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju sociálnych zručností u žiakov prvého stupňa základných škôl. Sústredil sa predovšetkým na rozvoj zručností ako je komunikácia, riešenie konfliktov, či zvládanie hnevu prostredníctvom interaktívnych zážitkových metód.

pdfleták 1

pdfleták 2