Je určená pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a je súčasťou aktivity Mobilného kariérneho centra CPPPaP v Čadci. Pre deviatakov je v tomto období aktuálnou témou výber strednej školy. Ide o neľahkú voľbu, ktorú by mali starostlivo zvážiť. Práve v tom im môže pomôcť nasmerovanie pozornosti na webové stránky či už stredných škôl , firiem, či inštitúcií, s ktorými sa strenú aj na EXPO KARIÉRA ČADCA a získanie informácií, ktoré im môžu pomôcť pri tejto pre nich významnej voľbe ďalšieho smerovania.

Výhra:
Zo všetkých správnych odpovedí vylosujeme jednu triedu, ktorá vyhrá PIZZU NA DESIATU. Vyhlásenie výsledkov bude prebiehať počas programu výstavy EXPO KARIÉRA ČADCA. Výherná trieda bude včas informovaná. Informácie o výhercoch súťaže nájdete aj na našom webe www.camip.sk pod sekciou EXPO ČADCA.

Tešíme sa na Vás
Team CPPPaP Čadca