Pre deti môže byť náročné porozumieť aktuálnym informáciám, ktoré k nim plynú z televízie, rozhlasu či internetu. Preto je na nás - dospelých správnym spôsobom oboznámiť deti so súčasnou situáciou spojenou s COVID-19. V nasledujúcej príručke pre rodičov nájdete praktické rady a ukážky, ako deti informovať o prevencii pred nákazou a bezpečnostnými opatreniami, ktoré treba dodržiavať.  
 
 

coronavirus 4991979 1920