Telefonický kontakt na Poradenské call centrum MŠVVaŠ SR 0800 138 033
 
V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu bola v rezorte školstva zriadená linka, kde môžete kontaktovať odborníkov call centra, ktorí sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle.
call 1436738 1920