Aké sú najčastejšie problémy žiakov na Dňoch voľby povolania?

Čo robiť ak ma rodičia nútia študovať to, čo nechcem?

  • Skús sa s rodičmi úprimne porozprávať.
  • Vypočuj si ich argumenty a pouvažuj o nich.
  • Vysvetli im svoje stanovisko.
  • Povedz im o svojich túžbach aj obavách.
  • Umožni im, aby ťa lepšie spoznali a pochopili.
  • Rodičia vedia neraz dobre poradiť, lebo majú viac skúseností, ale nemali by ťa do ničoho nútiť.
  • Poraď sa s výchovným poradcom alebo navštív spoločne s rodičmi psychológa v CPPPaP.


Čo robiť, ak ma rodičia odhovárajú od zvoleného povolania?

Vypočuj si argumenty rodičov, určite majú dôvody, prečo tak robia. Porozprávajte sa o dôvodoch, prečo majú opačný názor ako ty. Ak argumentujú tým, že nemáš na povolanie dostatočné predpoklady, mal by si to zvážiť. Poznajú ťa predsa odmalička.

Ak je dôvodom horšie uplatnenie, polož si otázku: Budem ochotný presťahovať sa alebo dochádzať za prácou? Budem dostatočne trpezlivý a flexibilný, ak si vysnívanú prácu hneď nenájdem? Je dané povolanie naozaj to jediné, ktoré ma naplní spokojnosťou? Poznám výhody ale aj nevýhody daného povolania? Poznám sám seba?

Porozprávaj sa s výchovným poradcom alebo triednym učiteľom a zisti jeho názor. Porozprávaj sa aj s ďalšími členmi svojej rodiny, ak ťa podporia, tak choď za svojim cieľom.
Ak sa pridajú k argumentom rodičov, zváž svoje rozhodnutie.