Riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH prezentovala inovovaný model CAMIP na súťaži Národná cena kariérového poradenstva , ktoré  organizuje už 10 rokov Centrum Euroguidance a v posledných rokoch partnerom tejto súťaže okrem Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je aj Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Počas týchto desiatich rokov súťaže sa CPPPaP v Čadci umiestnilo na stupňoch víťazov celkovo 3 krát. 18. septembra 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave opäť zišli jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti kariérového poradenstva. Konferencia je vynikajúcou príležitosťou k nadväzovaniu nových kontaktov, výmenu vlastných skúseností, nachádzaniu inšprirácií a námetov pre svoju prax.

foto1  foto2  foto3