Osobné kariérne stretnutie pri kávičke s kariérnym poradcom určené pre študentov SŠ, ale aj pre rodičov, ktorí sa chcú poradiť o budúcnosti svojho dieťaťa.
Je súčasťou mobilného kariérneho centra CPPPaP a bude sa realizovať 12. 2. 2019 počas EXPO KARIÉRA ČADCA v Dome kultúry v Čadci v cukrárni MIAMI o 11.00 hod.

kava s poradcom