1. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému:
„Moje budúce povolanie“.

Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho, posilniť povedomie o dôležitosti voľbe povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do povedomia žiakov už v nižších ročníkoch. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania.

1. Podmienky súťaže:

súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 6., 7., 8., 9. ročníka ZŠ
každá zúčastnená škola môže poslať do súťaže najviac 4 práce, po jednej z každej kategórie 6., 7., 8., 9. ročníka, napísané v rozsahu maximálne 1 A4
súťažná práca musí obsahovať: meno a ročník žiaka, názov ZŠ.

2. Priebeh súťaže:
Súťaží sa v štyroch kategóriách, v ktorých budú práce za účasti médií ocenené
I. kategória: žiaci 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. roč. ZŠ
III. kategória: žiaci 8. roč. ZŠ
IV. kategória: žiaci 9. roč. ZŠ

Uzávierka súťaže je 5. 10. 2012. Práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
CPPPaP v Čadci Kukučínova 162, 022 01 Čadca
(kontakt pre poskytovanie informácií: Mgr. J. Gazdíková, tel.č.: 041/ 433 41 81)

3. Vyhodnotenie súťaže
Súťažné práce posúdi odborná porota, vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v októbri 2012. (Práce budeme hodnotiť po obsahovej stránke, nebudeme sa zameriavať na pravopisné chyby, dodržanie štýlu a pod...)

Ak máte záujem zúčastniť sa súťaže, pošlite na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. obratom vyplnenú návratku.

docNávratka na stiahnutie


PhDr. Alena Hrašková, MPH
Riaditeľka CPPPaP