KPJ_2012-01Prvé, už "ostré" číslo časopisu KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI, ktoré vydáva SAAIC - Euroguidance centrum, je už vonku a je k dispozícii na adrese http://www.saaic.sk/casopiskp.html.

Aktuálne číslo sa venuje najmä problematike poradenstva pre starších ľudí, čím chceme i my prispieť k iniciatívam Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Veríme, že obsah čísla vás zaujme, budeme sa tešiť na vaše reakcie.

Časopis má už svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej budú k dispozícii postupne aj ďalšie čísla, v priebehu najbližších dní sa v sekcii "Fórum" otvorí aj priestor na vaše pripomienky, návrhy, názory, komentáre. Budeme veľmi radi, ak si stránku zaradíte medzi svoje obľúbené, prípadne ak túto informáciu posuniete aj ďalším záujemcom vo svojom okruhu.

Dovoľujeme si ešte uviesť, že nasledujúce, decembrové číslo časopisu bude venované zručnostiam pre riadenie vlastnej kariéry, vzdelávacej a profesijnej dráhy. Vaše príspevky na túto tému, ale i ďalšie z oblasti teórie a praxe kariérového poradenstva očakávame do 31. 10. 2012.

S pozdravom,
Euroguidance tím Slovensko